Pliki strony proszę umieścić w katalogu ~/domains/strachocki.pl/public_html

Upewnij się, że plik index.html został skasowany.

...więcej niż hosting_